Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van VWS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves275.000
Vorderingen buiten begrotingsverband16.900
Schulden buiten begrotingsverband51.714
Openstaande rechten0
Vorderingen686.038
Schulden0
Voorschotten21.559.620
Garantieverplichtingen297.146
Andere verplichtingen22.502.408
Deelnemingen34.188
Totaal45.423.014
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen4.51804.518
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen01.4001.400
Andere verplichtingen11.690011.690
Deelnemingen000
Totaal16.2081.40017.608Nee
Brontabel als csv (549 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen1180118
Schulden000
Voorschotten14.6574.28618.943
Garantieverplichtingen042.88142.881
Andere verplichtingen201.939232.406434.345
Deelnemingen000
Totaal216.714279.573496.286Nee
Brontabel als csv (597 bytes)