Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van VWS - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen58.496
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg114.154
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu644.265
Totaal816.915
Brontabel als csv (207 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen267115382
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg16.999016.999
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu18.79749619.294
Totaal36.06361236.675Ja
Brontabel als csv (287 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen000
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg000
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (240 bytes)