Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van OCW - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs389.635
Agentschap Nationaal Archief47.729
Totaal437.364
Brontabel als csv (129 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs1.0455.5136.558
Agentschap Nationaal Archief23.027023.027
Totaal24.0725.51329.585Ja
Brontabel als csv (203 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs000
Agentschap Nationaal Archief000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (162 bytes)