Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van BHOS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves119.323
Vorderingen buiten begrotingsverband0
Schulden buiten begrotingsverband0
Openstaande rechten0
Vorderingen2.000.244
Schulden0
Voorschotten3.764.894
Garantieverplichtingen3.283.242
Andere verplichtingen6.998.721
Deelnemingen151.692
Totaal16.318.116
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1.51801.518
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen1390139
Deelnemingen000
Totaal1.65701.657Nee
Brontabel als csv (477 bytes)