De donkere kant van de maan. Essay president Algemene Rekenkamer Arno Visser, verschenen in EW

Voor het zesde jaar op rij heeft Arno Visser het nieuwjaarsessay geschreven voor EW. Dit keer gaat het over het belang van standaardiseren van digitalisering in de publieke sector. Informatietechnologie zou moeten leiden tot minder bureaucratie en betere dienstverlening. In decentraal georganiseerd Nederland lukt dat maar niet.