Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van VWS - Verplichtingen

Verplichtingen - Verantwoord bedrag

Verplichtingen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Volksgezondheid5.417.362
2. Curatieve zorg4.793.652
3. Langdurige zorg en ondersteuning14.199.190
4. Zorgbreed beleid3.299.470
5. Jeugd121.864
6. Sport en bewegen439.953
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog229.165
8. Tegemoetkoming specifieke kosten5.866.368
9. Algemeen112.258
10. Apparaatsuitgaven472.242
11. Nog onverdeeld0
Totaal34.951.524
Brontabel als csv (434 bytes)

Verplichtingen - Rechtmatigheid

Verplichtingen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Volksgezondheid3.601.5151.378.3014.979.816Ja
2. Curatieve zorg384.891184.478569.369Ja
3. Langdurige zorg en ondersteuning29.89518.46448.359Nee
4. Zorgbreed beleid95.59169.100164.692Ja*
5. Jeugd13.32832.32145.649Ja
6. Sport en bewegen4.295116.754121.049Ja
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog5977741.371Nee
8. Tegemoetkoming specifieke kosten000Nee
9. Algemeen93.505093.505Ja
10. Apparaatsuitgaven43.3071.49244.799Ja
11. Nog onverdeeld000Nee
Totaal4.266.9231.801.6856.068.608Ja

* O.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (619 bytes)

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Volksgezondheid5.15420.91626.070Nee
2. Curatieve zorg1.49296.79598.288Nee
3. Langdurige zorg en ondersteuning6.5077507.257Nee
4. Zorgbreed beleid2.6937653.458Nee
5. Jeugd1.82801.828Nee
6. Sport en bewegen4.804714.875Nee
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog7510751Nee
8. Tegemoetkoming specifieke kosten000Nee
9. Algemeen000Nee
10. Apparaatsuitgaven1.0901.0792.170Nee
11. Nog onverdeeld000Nee
Totaal24.319120.378144.696Nee
Brontabel als csv (657 bytes)