Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van VWS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves262.700
Vorderingen buiten begrotingsverband85.941
Schulden buiten begrotingsverband289
Openstaande rechten0
Vorderingen510.337
Schulden0
Voorschotten15.292.952
Garantieverplichtingen829.374
Andere verplichtingen20.239.328
Deelnemingen0
Totaal37.220.921
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen636300936
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal636300936Nee
Brontabel als csv (453 bytes)