Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van VWS - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag**

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag** Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen55.160
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg101.786
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu475.609
Totaal632.555

** Het betreft baten.

Brontabel als csv (218 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid**

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid** Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen50042542
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg15.2951.13616.431
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu1503.6863.836
Totaal15.9444.86520.809Ja*

* O.b.v. maximale fout.

** Het betreft baten.

Brontabel als csv (299 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid**

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid** Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen000
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg000
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu213.6863.707
Totaal213.6863.707Nee

** Het betreft baten.

Brontabel als csv (287 bytes)