Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van OCW - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Dienst Uitvoering Onderwijs349.559
Nationaal Archief46.315
Totaal395.874

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (107 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Dienst Uitvoering Onderwijs9.58956410.152
Nationaal Archief33717354
Totaal9.92658110.506Nee

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (173 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Dienst Uitvoering Onderwijs000
Nationaal Archief000
Totaal000Nee

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (140 bytes)