Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van EZK - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Goed functionerende economie en markten1.164.776
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei3.721.522
3. Toekomstfonds500.426
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering7.413.210
5. Een veilig Groningen met perspectief1.054.324
40. Apparaat321.116
41. Nog onverdeeld0
Totaal14.175.374
Brontabel als csv (408 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Goed functionerende economie en markten000Nee
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei0312.700312.700Ja
3. Toekomstfonds000Nee
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering16.568016.568Nee
5. Een veilig Groningen met perspectief3.84203.842Nee
40. Apparaat0313313Nee
41. Nog onverdeeld000Nee
Totaal20.409313.013333.423Ja
Brontabel als csv (565 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Goed functionerende economie en markten000Nee
2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei000Nee
3. Toekomstfonds000Nee
4. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering000Nee
5. Een veilig Groningen met perspectief000Nee
40. Apparaat000Nee
41. Nog onverdeeld000Nee
Totaal000Nee
Brontabel als csv (431 bytes)