Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van EZK - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Dienst ICT Uitvoering319.334
Nederlandse Emissieautoriteit10.494
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland828.947
Agentschap Telecom55.384
Totaal1.214.159

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (197 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Dienst ICT Uitvoering2.4457873.231
Nederlandse Emissieautoriteit14713160
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland32.44448332.927
Agentschap Telecom1.9221182.039
Totaal36.9571.40138.358Ja

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (289 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Dienst ICT Uitvoering000
Nederlandse Emissieautoriteit13013
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland4770477
Agentschap Telecom3000300
Totaal7900790Nee

*Het betreft baten

Brontabel als csv (240 bytes)