Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van BZK - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens114.295
Dienst van de Huurcommissie11.965
FM Haaglanden128.810
Logius228.639
P-Direkt105.368
Rijksvastgoedbedrijf1.319.908
SSC ICT Haaglanden282.679
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk311.948
Totaal2.503.612

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (301 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens3.03343.98547.018
Dienst van de Huurcommissie32613338
FM Haaglanden976281.004
Logius132.84620132.865
P-Direkt21435250
Rijksvastgoedbedrijf7.2193917.610
SSC ICT Haaglanden3.123843.208
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk3.0714993.570
Totaal150.80845.056195.864Ja

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (420 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens042.93942.939
Dienst van de Huurcommissie000
FM Haaglanden000
Logius0500500
P-Direkt000
Rijksvastgoedbedrijf3.41203.412
SSC ICT Haaglanden1.21901.219
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk000
Totaal4.63143.43948.070Nee

* Het betreft baten.

Brontabel als csv (375 bytes)