Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van BZ - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen66.439
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband86.952
Schulden buiten begrotingsverband92.613
Openstaande rechten0
Vorderingen9.127
Schulden0
Voorschotten1.006.289
Garantieverplichtingen176.743
Andere verplichtingen970.127
Deelnemingen22.070
Totaal2.430.360
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (394 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband01.6621.662
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen2332334
Schulden000
Voorschotten2.5737153.288
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal2.5752.7095.284Nee
Brontabel als csv (525 bytes)