Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen1.039
Vorderingen buiten begrotingsverband586
Schulden buiten begrotingsverband3.530
Openstaande rechten0
Vorderingen216
Schulden0
Voorschotten1.792
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen14.718
Deelnemingen0
Totaal21.881
Brontabel als csv (310 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband0119119
Schulden buiten begrotingsverband0599599
Openstaande rechten000
Vorderingen8116124
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal8834842Nee
Brontabel als csv (398 bytes)