Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van VWS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves243.400
Vorderingen buiten begrotingsverband856
Schulden buiten begrotingsverband16.221
Openstaande rechten0
Vorderingen432
Schulden0
Voorschotten10.026.414
Garantieverplichtingen286.211
Andere verplichtingen13.101.131
Deelnemingen0
Totaal23.674.665
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen202
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal202Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen404
Schulden000
Voorschotten3.4711393.610
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal3.4751393.614Nee
Brontabel als csv (501 bytes)