Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van SZW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband51.747
Schulden buiten begrotingsverband3.239
Openstaande rechten0
Vorderingen1.017.202
Schulden0
Voorschotten15.386.195
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen357.635
Deelnemingen0
Totaal16.816.018
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband02.4122.412
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen04.3894.389
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen0500500
Deelnemingen000
Totaal07.3027.302Nee
Brontabel als csv (442 bytes)