Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van JenV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen52
Begrotingsreserves12.225
Vorderingen buiten begrotingsverband42.973
Schulden buiten begrotingsverband762.004
Openstaande rechten12.789
Vorderingen1.422.074
Schulden0
Voorschotten2.397.004
Garantieverplichtingen2.368.295
Andere verplichtingen1.370.844
Deelnemingen0
Totaal8.388.260
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen0454454
Deelnemingen000
Totaal0454454Nee
Brontabel als csv (429 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband4018.26418.304
Openstaande rechten000
Vorderingen0200200
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen6104541.064
Deelnemingen000
Totaal65118.91819.569Nee
Brontabel als csv (525 bytes)