Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van EZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen15.127
Begrotingsreserves3.792.656
Vorderingen buiten begrotingsverband37.413
Schulden buiten begrotingsverband99.651
Openstaande rechten0
Vorderingen2.263.455
Schulden0
Voorschotten7.845.293
Garantieverplichtingen3.467.092
Andere verplichtingen55.741.495
Deelnemingen1.411.921
Totaal74.674.103
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten0366.164366.164
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal0366.164366.164Nee
Brontabel als csv (525 bytes)