Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van Defensie - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen48.751
Vorderingen buiten begrotingsverband57.103
Schulden buiten begrotingsverband230.325
Openstaande rechten0
Vorderingen207.983
Schulden58.358
Voorschotten3.138.853
Garantieverplichtingen4.000
Andere verplichtingen11.570.592
Deelnemingen0
Totaal15.315.965
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten01.8701.870
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen13.447013.447
Deelnemingen000
Totaal13.4471.87015.317Nee
Brontabel als csv (508 bytes)