Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van BZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen6.456
Begrotingsreserves248.378
Vorderingen buiten begrotingsverband33.189
Schulden buiten begrotingsverband43.059
Openstaande rechten0
Vorderingen406.964
Schulden0
Voorschotten5.402.844
Garantieverplichtingen27.671
Andere verplichtingen641.663
Deelnemingen0
Totaal6.810.224
Brontabel als csv (342 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (394 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband01.1581.158
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen0515515
Schulden000
Voorschotten1.57201.572
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen3170317
Deelnemingen000
Totaal1.8891.6733.562Nee
Brontabel als csv (430 bytes)