Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Infrastructuurfonds - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Vorderingen buiten begrotingsverband0
Schulden buiten begrotingsverband0
Openstaande rechten0
Vorderingen273.713
Schulden0
Voorschotten2.593.624
Garantieverplichtingen237.605
Andere verplichtingen20.537.292
Deelnemingen1.714.477
Totaal25.356.711
Brontabel als csv (313 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (366 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen08.7188.718
Deelnemingen000
Totaal08.7188.718Nee
Brontabel als csv (382 bytes)