Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van de Staten-Generaal - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen7
Vorderingen buiten begrotingsverband242
Schulden buiten begrotingsverband2.514
Openstaande rechten0
Vorderingen0
Schulden0
Voorschotten67.496
Garantieverplichtingen8.392
Andere verplichtingen19.853
Deelnemingen0
Totaal98.504
Brontabel als csv (310 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (354 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten18018
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal18018Nee
Brontabel als csv (376 bytes)