Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van Nationale Schuld - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Financiering staatsschuld78369989
Kasbeheer13698217
Totaal84258200
Brontabel als csv (101 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Financiering staatsschuld000Nee
Kasbeheer000Nee
Totaal000Nee
Brontabel als csv (135 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Financiering staatsschuld3120312Nee
Kasbeheer3120312Nee
Totaal6240624Nee
Brontabel als csv (147 bytes)