Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Primair onderwijs11219427
voortgezet onderwijs8718183
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie4608660
Hoger beroepsonderwijs3264596
Wetenschappelijk onderwijs4860179
Internationaal beleid12609
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid150196
Studiefinanciering7046532
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten84708
Lesgeld249323
Cultuur860233
Media1137549
Onderzoek en wetenschapsbeleid1217462
Emancipatie12982
Nominaal en onvoorzien0
Apparaatsuitgaven252807
Totaal43695446
Brontabel als csv (533 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Primair onderwijs000Nee
voortgezet onderwijs000Nee
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
Hoger beroepsonderwijs000Nee
Wetenschappelijk onderwijs000Nee
Internationaal beleid000Nee
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
Studiefinanciering000Nee
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
Lesgeld40040Nee
Cultuur000Nee
Media000Nee
Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
Emancipatie000Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Apparaatsuitgaven1200120Nee
Totaal1600160Nee
Brontabel als csv (622 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Primair onderwijs000Nee
voortgezet onderwijs000Nee
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
Hoger beroepsonderwijs000Nee
Wetenschappelijk onderwijs000Nee
Internationaal beleid000Nee
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
Studiefinanciering01293012930Nee
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
Lesgeld000Nee
Cultuur000Nee
Media000Nee
Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
Emancipatie000Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Apparaatsuitgaven000Nee
Totaal01293012930Nee
Brontabel als csv (628 bytes)