Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van BZK - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoorde bedragen

Saldibalans - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen4744
Begrotingsreserves223263,276
Vorderingen buiten begrotingsverband31709
Schulden buiten begrotingsverband38723
Openstaande rechten2689
Extra-comptabele vorderingen477339
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten5322268
Garantieverplichtingen27671
Andere verplichtingen625562
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld6421505,3
Brontabel als csv (386 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (440 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband215215430
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten0147147
Extra-comptabele vorderingen3730703810768
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten236953337702
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen0267267
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld63141300019314Nee
Brontabel als csv (484 bytes)