Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van BZ - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen42015
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband96953
Schulden buiten begrotingsverband94165
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen13663
Extra-comptabele schulden124
Voorschotten352230
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen1555190
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld2154340
Brontabel als csv (370 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (440 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband285285570
Schulden buiten begrotingsverband486486972
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten019181918
Garantieverplichtingen6586581316
Andere verplichtingen48166214
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld147835144992Nee
Brontabel als csv (479 bytes)