Politiek, bevrijd ons uit fiscale detentie!

Net als de afgelopen jaren heeft Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, een essay geschreven voor het eerste nummer van dit jaar van Elsevier Weekblad. Ditmaal over het gebruik van belastingregels.

Nederland telt meer dan 200 fiscale regelingen om gedrag of koopkracht te beïnvloeden. Vrijwel iedere minister heeft zulke regelingen. Het gaat om tientallen miljarden. Hoeveel precies is onduidelijk. Dat geldt ook voor de vraag of de regelingen effectief zijn.

Publicaties
Publicatiedatum Titel Kamerstuknummer
6-12-2017 Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld 34785, nr. 73
1-2-2017 Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken 32140, nr. 30
18-5-2016 Fiscale tegemoetkoming voor experts uit het buitenland: de 30%-regeling
Rapport behorend bij verantwoordingsonderzoek naar begrotingshoofdstuk IX
20-5-2015 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën
Zie par 3.1 Rijk kijkt onvoldoende naar alternatieven voor dure fiscale stimulering (semi-) elektrische auto's (vanaf p.13))
19-3-2015 Herziening belastingstelsel 32140, nr. 7
19-3-2015 Belastinguitgaven en milieueffecten 34000, nr. 54
21-5-2014 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Financiën
(Zie par. 3.1 Hoge belastinguitgaven voor tegenvallende milieuwinst zuinige auto’s (vanaf p.11)
27-3-2008 Belastingen als beleidsinstrument. Terugblik 2008 26452, nr. 5+6
18-3-1999 Belastingen als beleidsinstrument 26452, nr. 1+2
30-10-1996 Financiële relaties met grote ondernemingen 25080, nr. 1+2