Op les in Oostenrijk

Nederland kan leren van een grote hervorming die Oostenrijk doorvoerde om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren. De Oostenrijkers hebben de begroting en verantwoording voor de burger veel inzichtelijker gemaakt aldus Ellen van Schoten, voormalig secretaris van de Algemene Rekenkamer. Een pleidooi voor meer transparantie. Essay verschenen in Binnenlands  Bestuur, week 39, 2017.