Politie op platteland pakt zaken iets sneller op dan in de stad

De politie op het platteland pakt ‘kansrijke’ aangiften gemiddeld genomen iets sneller op dan die in de grote steden of verstedelijkte gebieden. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar aangiften bij de politie over de eerste zeven maanden van 2017. Het onderzoek richtte zich op de aangiften die na een eerste schifting door de politie, waarbij bijna 60 procent afviel (denk aan fietsendiefstal of diefstal uit auto), voldoende aanleiding gaven voor opsporing. 

De Algemene Rekenkamer zette de focus op deze ‘kansrijke’ aangiften bij de politie om uit te zoeken of er een kern van waarheid zit in de vaak gehoorde klacht dat aangiften te lang blijven liggen. Ook bekeek de Rekenkamer of het uitmaakt of het zomervakantie is en of er verschil is in het oppakken van zaken door de politie op het platteland, in verstedelijkt gebied of in de grote stad. Aanleiding hiervoor was de uitspraak van de commissarissen van de Koning in het rapport ‘Van de zijlijn bekeken’ over de gevolgen van de vorming van de nationale politie (juni 2017): ‘Het politieloze platteland is een luilekkerland voor criminelen’.

Platteland werkt iets sneller

De uitkomst is dat de politie gemiddeld genomen aangiften iets minder voortvarend oppakt  in de zomervakantie. De bezetting van de teams is dan dunner en de vele evenementen die in alle gemeenten en regio’s worden georganiseerd vragen veel inzet van de aanwezige agenten. Maar voor het overige viel op dat  juist de teams op het platteland aangiften sneller in behandeling namen dan die in de stad of in verstedelijkt gebied. Op het platteland werd bijna driekwart van de ‘kansrijke’ aangiften die we in het onderzoek konden volgen binnen tien dagen opgepakt. De teams in verstedelijkt gebied deden daar nauwelijks voor onder, maar in de grote steden bleef de teller steken op 62,5 procent. Na zestig dagen had de politie op het platteland 4,1 procent van de zaken nog niet in behandeling genomen, tegen 7 procent bij de basisteams  in de steden en in verstedelijkt gebied.

Wereld achter aangifteloket

In het onderzoeksrapport brengt de Algemene Rekenkamer de wereld achter het aangifteloket bij de politie in beeld. Om de bevindingen bij 27 van de 168 basisteams in grote steden, verstedelijkt gebied en op het platteland te toetsen aan de praktijk, bezochten de onderzoekers politieteams in Utrecht-Centrum, Westland en Zuidwest-Drenthe. Daaruit blijkt dat de aanpak die een basisteam kiest en de plaatselijke omstandigheden een rol kunnen spelen in het resultaat.

Focusonderzoek

Het onderzoek naar aangiften bij de politie is een nieuw type onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het sluit aan bij de actualiteit, begint met een scherp afgebakende vraag en wordt in relatief korte tijd (een kwartaal) uitgevoerd. Er worden geen aanbevelingen in gedaan.