Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2022 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2022 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) van het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers.