EU-gerelateerde aandachtspunten ontwerpbegroting 2018

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer over EU-gerelateerde onderwerpen. Onderwerpen: Ontwikkelingen in het onderzoek naar toezicht op banken, Jaarverslag Europese Rekenkamer 2016; Europees Stabilisatiemechanisme (ESM); Ontwikkelingen in het Meerjarig Financieel Kader; Leren van een buitenlandse expertblik (opvolging beleidsaanbevelingen van internationale organisaties) en Inzet structuurfondsgelden voor behalen EU2020-doelen.