Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken

De ontwerpbegroting 2018 omvat € 5.254 miljoen aan uitgaven, € 21.338 miljoen aan verplichtingen en € 3.540 miljoen aan ontvangsten, waarvan € 1.950 miljoen aardgasbaten.