Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015

In een brief van 19 september 2014 aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op een aantal aspecten naar aanleiding van de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota.