Aanvaarding verzoekonderzoek Jeugd

Brief aan de Tweede Kamer met een afschrift van de brief aan de staatssecretaris van VWS. Die heeft de Algemene Rekenkamer op 27 maart 2013, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een brief gestuurd met het verzoek om een onafhankelijke toets uit te voeren op ten eerste de toepassing van de rekenregel uit het Bestuursakkoord 2011-2015 bij het vaststellen van het macrobudget voor Jeugdzorg, en ten tweede de berekening van de vrijvallende uitvoeringskosten. Wij hebben de staatssecretaris van VWS laten weten op het verzoek in te gaan.