Vastgoedplan Defensie

De minister van Defensie loopt het risico dat de ingeplande bezuiniging per 2017 van jaarlijks € 61 miljoen op de exploitatie van militaire terreinen, kazernes en infrastructuur niet wordt gehaald. Het plan om overtollige terreinen of gebouwen een andere functie te geven of af te stoten vanwege de inkrimping van de krijgsmacht is pas voor de helft door het ministerie met concrete maatregelen ingevuld. Ook zijn sommige vastgoedprojecten vertraagd en zijn de marktomstandigheden om vastgoed te verkopen niet gunstig.