Actualisering website EU-verantwoording

De Algemene Rekenkamer heeft de website eu-verantwoording.nl uitgebreid met actuele gegevens. Zo zijn de bevindingen van het jaarverslag 2011 van de Europese Rekenkamer verwerkt en zijn grafieken en cijfers bijgewerkt. Verder is er een pagina bijgekomen over onregelmatigheden en fraude.