Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van VWS

In deze brief van 26 oktober 2012 wordt de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) behandeld.