Luisterrapport Waterveiligheid

Nu de kans op overstromingen toeneemt door klimaatverandering, vraagt veiligheid achter de dijken om een bredere aanpak. Maatregelen voor, op én achter de dijk zijn nodig om het landschap zo in te richten, dat het ‘waterkerend’ is. Dat vergt veel meer dan alleen versterking van dijken.

Luisterrapport Waterveiligheid