'Tariefstelsels energienetten en knelpunten in energietransitie'. Onderzoek van CE Delft in opdracht van de Algemene Rekenkamer

Onderzoek van CE Delft in opdracht van de Algemene Rekenkamer: prikkels in tarieven voor aansluiting en transport energie kunnen bijdragen aan energietransitie.