De Algemene Rekenkamer komt onderzoek doen: wat kunt u verwachten?

Deze informatiebrochure is bedoeld voor departementen en andere instellingen die met een onderzoek van de Algemene Rekenkamer te maken krijgen. We geven op hoofdlijnen weer hoe het onderzoeksproces van de Algemene Rekenkamer verloopt.