Stappen Europees Semester

In 2010 besloot de EU tot het instellen van een ‘Europees Semester’. Het Europees Semester is een cyclisch mechanisme geïntroduceerd om het economisch en budgettaire beleid in de EU-lidstaten te monitoren en coördineren. Het Europees Semester vindt plaats in de eerste helft van het jaar, zodat de lidstaten rekening houden met aanbevelingen uit de EU bij het opstellen van hun definitieve begroting in de tweede helft van het jaar.