Oprichting Stichting Delta Climate Center; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het voornemen om een nieuwe rechtspersoon te doen oprichten voor het Delta Climate Center (overleg inzake artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016).

Deze brief is op 20 februari 2024 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van OCW. De minister heeft zijn voornemen op 22 maart 2024 aan het parlement gestuurd, waarmee het voorstel openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.
De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. In dit artikel is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen.