Reactie minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS op het rapport Georganiseerde onmacht

De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gezamenlijk reactie gegeven.