Reactie minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op het rapport Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk

Reactie minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de voorzitter van de raad van bestuur van het CAK.