Stichting Kennis- en Innovatiecentrum W0II; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voornemen tot doen oprichten van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum W0II (overleg inzake artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016). 

Deze brief is op 20 oktober 2022 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De staatssecretaris heeft het voornemen tot oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum W0II op 5 december 2022 aan het parlement gestuurd, waarmee dit voornemen openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. Hierin is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe privaatrechtelijke rechtspersoon.