Oprichting Europese groepering voor territoriale samenwerking Euro Contrôle Route; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de oprichting en deelneming door de Staat aan de Europese groepering voor territoriale samenwerking Euro Contrôle Route (ECR-EGTS) (overleg op grond van Uitvoeringswet EGTS-verordening artikel 3 / Comptabiliteitswet 2016 artikel 4.7).

Deze brief is op 16 maart 2020 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister heeft het voornemen tot oprichting van en deelname door de Staat in de ECR-EGTS op 15 juli 2022 aan het parlement gestuurd, waarmee dit voorstel openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.
De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 3 van de Uitvoeringswet EGTS-verordening en artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. In de Comptabiliteitswet is bepaald dat als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, vooraf overleg moet plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer. Op grond van de Uitvoeringswet EGTS-verordening is dit overleg ook verplicht bij voorgenomen deelname door de Staat aan een EGTS.