Oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V.; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. (overleg inzake artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016). 

Deze brief is op 6 oktober 2020 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister heeft het voornemen tot oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. op 9 november 2020 aan het parlement gestuurd, waarmee dit voorstel openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. In artikel 4.7 is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon.