Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Financiën over de voorgenomen wijziging van de Wet stichting administratiekantoor in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (overleg op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016)

Deze brief is op 20 augustus 2019 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Financiën. De minister heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen op 26 oktober 2020 aan het parlement gestuurd, waarmee het openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. Hierin is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Ook als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, moet vooraf overleg plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.