Overleg op grond van art. 7.40 CW 2016 inzake de voorgenomen wijziging CW t.b.v. het creëren van een wettelijke grondslag voor het Nationaal Groeifonds

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Financiën over het overleg op grond van art. 7.40 CW 2016 inzake de voorgenomen wijziging CW t.b.v. het creëren van een wettelijke grondslag voor het Nationaal Groeifonds

Deze brief is op 31 augustus 2020 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Financiën. De door de minister beoogde wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 is opgenomen in de begroting 2021 van het ministerie van Financiën, die op 15 september 2020 aan het parlement is gestuurd. Nu het wetsvoorstel openbaar is geworden, publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. Hierin is onder meer bepaald dat de minister van Financiën vooraf overleg voert met de Algemene Rekenkamer over wijzigingen van de Comptabiliteitswet.