Overleg op grond van artikel 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Intravacc BV

Brief van de Algemene Rekenkamer over controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en over de controle-, verantwoording- en toezichtstructuur.